COVID 19

https://www.nijz.si/sl/od-sobote-pridobivanje-pozitivnega-mnenja-nijz-za-organizacijo-javnih-prireditev-ni-vec-predvideno

 

21. 05. 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati v soboto, 22. maja in velja do 30. maja 2021.

S tem odlokom se ukine obveza organizatorjev prireditev in shodov, da za zbiranje nad 50 oseb zaprosijo za pozitivno mnenje NIJZ. Število udeležencev prireditev je tako omejeno zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo.

Dovoli se zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih. Pri tem je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve:

         število oseb v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva,

         število oseb na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva,

         medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,

         za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.