Specialna CAC razstava/ Special CAC Show

 

22. 4. 2022 - Saturday afternoon

FCI 3: Slovenski klub za terierje - Slovenian Terrier Club

                     Veliki in srednji terierji ter terierji tipa bul/ Large and medium sized Terriers and Bull type Terriers - Olga Šinko Kupriyanova (SI)

            ∑         Mali in pritlikavi terierji / Small sized and Toy Terriers - Luis Gorj„o Henriques (PT)

 Prijava/Entry

 

FCI 9 (razen tibetanskih pasem – except Tibetan breeds): Slovenski klub za pritlikave pasme – Slovenian Toy Club

           ·        Kodri, angleški in kontinentalni pritlikavi španjeli, kitajski čopasti pes, mali molosi / Caniche, English Toy and Continental Toy Spaniels, Chinese Crested, Small Molossian - Andreas Schemel (AT)

           ·         Ostale pasme / Other breeds - Robert Kotlar (HU)

 Prijava/Entry

23. 4. 2022 – Sunday afternoon

 

FCI 5: Klub za nordijske pasme in špice Slovenije – Club for Nordic Breeds and Spit zof Slovenia

             ∑   Aljaški malamut, samojed, sibirski husky, čov čov, šiba, basenji,
faraonski pes / Alaskan Malamute, Samoyed, Siberian Husky, Chow Chow,
Shiba, Basenji, Pharaoh Hound -Luis Gorjão Henriques (PT)

             ·         Ostale pasme / Other breeds - Brigita Kremser (SI)

Prijava/Entry

 

      FCI1: SPECIALNA CAC KLUBSKA RAZSTAVA ZA vse PASME FCI 1- SPECIAL CAC CLUB SHOW FOR all  FCI 1 BREEDS

Simon ROONEY (IE) – britanske ovčarske pasme // British Sheepdogs

Robert KOTLAR (HU) – avstralski ovčar in vse ostale pasme FCI  // australian shepherd and res tof FCI 1 breeds

 Prijava/Entry

      FCI8: SPECIALNA CAC KLUBSKA RAZSTAVA ZA ŠPANJELE- Special CAC Club Show for Spaniels

       Rui Oliveira (PT) - vse pasme / all breeds

Prijava/Entry